Reglement - 2wd

Techniek en afmetingen:

- Enkel auto's met 2 wiel achteraandrijving zijn toegestaan.
- De auto moet voorzien zijn van een werkende rem.
- Voorremmen zijn niet verplicht maar wel toegestaan.
- Maximum lengte 820mm.
- Maximum breedte 480mm met de bodemplaat op de grond.
- Maximum hoogte  360mm met de bodemplaat op de grond.

Spoilers, bumpers en uitstekende delen:

- De spoiler moet vervaardigd zijn uit flexibel materiaal.
- Stalen / Aluminium bumpers zijn NIET togestaan. Kunststof bumper verplicht.
- Voorbumper is verplicht !
- Achterbumper is optioneel.
- Uitstekende, losse of scherpe delen welke zich aan de auto bevinden waaraan een baaninzetter zich mogelijk kan verwonden dienen te worden afgeschermd / verwijdert.

Motor, uitlaat, tank en benzine:


- Enkel lucht gekoelde motoren zijn toegestaan.
- Het uit knopje van de motor moet makkelijk toegankelijk zijn.

- Alle uitlaten zijn toegestaan, maar deze moeten gedempt zijn !
- Bij een te luide / loszittende uitlaat wordt de auto uit de heat / finale genomen.
- De uitlaat dient onder de body te zitten en mag niet voor direct contact met de hand toegankelijk zijn. Met uitzondering van doorstekend pijpje tbv uitlaatgas afvoer.

- Maximum inhoud van de tank is vrij.

Velgen en Banden:

- Velgen : maximum diameter 160mm en maximum 75mm breed.
- Banden: maximum diameter 190mm en maximum 85mm breed. Technical Regulations - 2wd

General and measurements:

- Only 2 wheel rear wheel powered cars allowed.
- The car needs to be equiped with a functioning brake.
- Front brakes are allowed.
- Maximum length 820mm.
- Maximum width 480mm with chassis pushed to the ground.
- Maximum height  360mm with chassis pushed to the ground.

Wings, bumpers, protruding parts:

- The rear wing has to be manufactured from flexibel material.
- Steel / Aluminum bumpers are forbidden. Only plastic bumpers are allowed.
- Front bumper required.
- Rear bumper is optional.
- Protruding / sharp parts accessible by track marshalls must be removed from the car.

Engine, exhaust, fuel tank, gasoline:

- Only air-cooled engines are allowed.
- Engine-stop button must be accessible easily.

- All exhaust are allowed, but need to be silenced.
- Too loud / loosened exhaust, the car will be removed from the track.
- Exhaust must be fitted covered by the body shell. Only the exhaust outlet may point out.

- No maximum ammount of fuel set.

Wheels and tires:

- Wheels : maximum diameter 160mm and maximum 75mm wide.
- Banden: maximum diameter 190mm and maximum 85mm wide.

Sponsors 2018